Persondata politik

1. Om denne politik

 1. Denne politik er senest opdateret 1. december 2023.
 2. Denne politik, der omhandler vores behandling af personoplysninger, herefter kaldet ”Persondatapolitik”. Beskriver hvordan Pizza Pizza Denmark A/S, indsamler og behandler oplysninger om dig. Du vil også finde information om, hvordan du kan udøve dine rettigheder.
 3. Pizza Pizza Denmark A/S (CVR: 44367238) er ”dataansvarlig” for de personoplysninger vi indsamler om dig. Al henvendelse til os skal ske gennem de kontaktoplysninger opstillet under pkt. 11.
 4. Betegnelser som ”vi”, ”os” eller ”vores” er henvisninger til Pizza Pizza Denmark A/S.
 5. Vi henviser i øvrigt også til vores HANDELSBETINGELSER, der er selvstændigt defineret uden for denne persondatapolitik.
 6. Denne politik er udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, herefter benævnt som ”persondataforordningen”.

2. Vores grundlag for at indsamle og behandle personoplysninger

 1. Vi vil altid sørge for at vi har legitimt grundlag til at indsamle og behandle dine personoplysninger. Grundlaget for behandling kan variere afhængig af typen af oplysninger, og i hvilken sammenhæng vi indsamler dem.
 2. Vores primære grund til at indsamle dine personoplysninger, er for at vi kan opfylde den med dig indgåede kontrakt. Dvs. For at vi kan levere din bestilling, når og hvor du ønsker at modtage den, men også hvor det er vores legitimeforretningsmæssige interesser at gøre det – f.eks. forbedring af vores hjemmeside, vores tjenester og services, eller for at foretage målrettet markedsføring.
 3. Vi vil aldrig sende dig direkte markedsføring af nogen art, uden dit samtykke hertil.

3. Hvordan indsamler vi personoplysninger?

 1. Personoplysninger indsamles primært i kraft af du laver en bestilling hos os. Det kan være via vores hjemmeside dominos.dk, vores Apps (f.eks. iOS eller Android), telefonisk gennem vores kundeservice, eller i vores butikker.
 2. Øvrige kilder hvor du frivilligt afgiver personoplysninger er f.eks. men ikke begrænset til:
  1. Kontakt formular på dominos.dk
  2. Henvendelser indsendt på e-mail til vores koncern
  3. Jobansøgningsskema på dominos.dk
  4. Jobansøgninger eller CV’er indsendt på e-mail til vores koncern
  5. Kundeundersøgelser foretaget digitalt eller telefonisk
  6. Franchiseansøgningsskema på dominos.dk
  7. SMS marketing formular på dominos.dk
  8. E-mail marketing formular på dominos.dk
  9. Konto på dominos.dk

4. Hvilke personoplysninger indsamler vi, og hvorfor?

 1. Oplysninger som du afgiver frivilligt når du foretager en bestilling.
  1. Oplysningerne er navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse.
  2. Vi gemmer personoplysninger for at;
   1. Registrere dig som kunde første gang du handler hos os. Vi opretter også en konto på dominos.dk med et autogeneret kodeord som du får tilsendt.
   2. Kunne opfylde vores købskontrakt med dig.
   3. Sende dig statusopdateringer på din bestilling.
   4. Sende dig kodeord på SMS, ved konto oprettelse eller på din forespørgsel.
   5. Sende dig markedsføring, hvis du har givet dit samtykke hertil.
   6. Svare på dine spørgsmål du måtte have vedr. din bestilling.
   7. Kontakte dig for feedback på din købsoplevelse.
   8. Foretage kundeundersøgelser.
   9. Udføre analyser og research for at udvikle vores tjenester og services.
 2. Oplysninger som du afgiver frivilligt på vores kontaktformular.
  1. Oplysningerne er navn, telefonnr., e-mailadresse.
  2. Vi gemmer personoplysninger for at;
   1. Svare på dine spørgsmål du måtte have.
   2. Udføre analyser og research for at udvikle vores tjenester og services.
 3. Oplysninger som du afgiver frivilligt på vores jobansøgningsformular.
  1. Oplysningerne er blandt andet navn, telefonnr., e-mailadresse.
  2. Vi gemmer personoplysninger for at;
   1. Kunne behandle din ansøgning.
   2. Vurdere om din profil passer til en ledig stilling.
   3. Kontakte dig på senere tidspunkt hvis en stilling skulle blive åben.
 4. Personoplysninger som du frivilligt afgiver ved kundeundersøgelser
  1. Oplysningerne er blandt andet navn, telefonnr., e-mailadresse.
  2. Vi gemmer personoplysninger for at;
   1. Udføre analyser og research for at udvikle vores tjenester og services.
   2. Sende dig markedsføring, hvis du har givet dit samtykke hertil.
 5. Personoplysninger som vi indsamler automatisk
  1. IP-adresser indsamler vi for at kunne forhindre svig, og for at kunne forbedre vores tjenester og services.

5. Hvem deler vi personoplysninger med?

 1. Vi kan dele personoplysninger følgende modtagere, modtagerne vil ikke modtage alle personoplysninger vi har registreret – men er ikke begrænset hertil.
  1. Selskaber inden for vores koncern, eller tilknytning til vores koncern.
  2. Tredjeparter, der understøtter vores tjenester – Det kan f.eks. være markedsføringspartnere, firmaer vi bruger til statistik eller salgsprognoser.
  3. Ethvert kompetent retshåndhævende organ, tilsyns- eller offentlig myndighed, domstol eller anden tredjepart, hvor vi mener, at videregivelse er nødvendig i henhold til gældende lovgivning eller forordninger.
 2. Vi deler ikke personoplysninger til tredjepart, uden en lovpligtig databehandleraftale er indgået mellem os og tredjepart.
 3. Internationale dataoverførsler – vi kan overføre dine personoplysninger uden for det land, hvor du er bosiddende, til andre lande, hvor vi eller vores tjenesteudbydere driver virksomhed. Databeskyttelseslovene kan være anderledes i disse lande, end lovgivningen i dit land. Men vi sørger for at der er stillet de nødvendige garantier for databeskyttelse i de pågældende lande, i overensstemmelse med persondataforordningen.
 4. Vi vil aldrig sælge, distribuere eller på anden måde dele dine personoplysninger, medmindre vi har dit samtykke.

6. Dine rettigheder

 1. Vi ønsker i videst muligt omfang at skabe åbenhed omkring vores behandling af dine personoplysninger, og i den forbindelse skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.
 2. Identifikationskrav
  1. Persondataforordningen stiller krav om identifikation hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. Dette er for at sikre at uvedkommende ikke kan få indsigt i, ændre, slette eller overføre dine personoplysninger.
  2. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du derfor fremsætte en skriftlig henvendelse til os. Se kontaktoplysninger opstillet under pkt. 11.
  3. Gyldig identifikation kan være følgende, vi kan kræve yderligere dokumentation.
   1. Henvendelsen sker fra den e-mailadresse der er registreret med de oplysninger der ønskes oplyst, ændret, slettet eller overført.
   2. Der er oplyst et telefonnr. i henvendelsen, der er registreret med de oplysninger der ønskes oplyst, ændret, slettet eller overført. Og at dette kan bekræftes ved opkald til telefonen.
   3. Kopi af pas, kørekort eller andet gyldigt ID.
 3. Retten til indsigt
  1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål behandlingen tjener samt hvilke databehandlere, vi i forbindelse med behandlingen benytter.
 4. Retten til berigtigelse
  1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
 5. Retten til sletning
  1. I visse tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger slettet af os. I det omfang dine oplysninger er nødvendige, eksempelvis for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Det samme gælder, hvis oplysningerne skal bruges til at gøre et retskrav gældende eller forsvare mod et sådant.
 6. Retten til at begrænse behandlingen
  1. I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, eksempelvis hvis du mener, de oplysninger vi behandler om dig ikke er korrekte.
 7. Retten til dataportabilitet
  1. Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
  2. Du har ret til at få personoplysningerne transmitteret direkte til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt.
 8. Retten til indsigelse
  1. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf, hvis du har særlige grunde hertil.
  2. Såfremt vi ikke kan påvise lovlige grunde til at fortsætte behandlingen, er vi ikke længere berettigede til at behandle dine personoplysninger.
 9. Retten til at tilbagekalde samtykke
  1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, f.eks. samtykke til at vi må sende digdirekte marketing.
 10. Retten til at klage
  1. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, om vores indsamling og behandling af dine personoplysninger.
  2. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, om vores behandling af din henvendelse omkring dit ønske om brug af dine rettigheder.
  3. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynets hjemmeside.

7. Datasikkerhed og dataopbevaring

 1. Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 2. I forbindelse med implementeringen af de organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger har vi fastsat retningslinjer for, hvilke medarbejdere der har adgang til dine data, således at kun de medarbejdere, der nødvendigvis må tilgå dine data, har adgang til disse.
 3. Personoplysninger lagres på vores sikre servere, der stilles til rådighed og administreres af et tredjerpart firma med speciale i hosting og datasikkerhed. Serverne er fysisk placeret i et topsikret datacenter indenfor EU. Vi har en databehandler aftale med dette hosting firma.
 4. Alle kodeord opbevares envejs krypteret og efter markedsledende standarder.
 5. Personoplysninger, som vi registrerer om dig opbevares som udgangspunkt i 5 år, såfremt der ikke er aktivitet på kontoen. Ved aktivitet menes, at der bliver foretaget et køb, ændret oplysninger eller logget ind. Kundekonto bliver således udelukkende automatisk slettet, såfremt kontoen har været inaktiv i 5 år.

8. Cookies

 1. Vi benytter os af cookies til;
  1. At forbedre brugeroplevelsen samt personalisering af indhold og annoncer. Denne information deles med tredjepart, eksempelvis Google og Facebook, og cookies anvendes til anonym sporing på tværs af hjemmesider.
  2. Levere placeringstjenester, hvis du vælger at dele din geografiske placering.
 2. Ved at bruge vores hjemmeside eller Apps godkender du brugen af cookies.
 3. En cookie er en lille datafil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på din computer fra den hjemmeside, du besøger. Cookies bruges af langt de fleste hjemmesider i dag. Cookies er med til at sikre, at hjemmesidens funktioner fungerer, som de skal, og de bruges til at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der lagres ikke nogen personlige informationer i vores cookies, og de kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.
 4. Såfremt du ikke ønsker at tillade cookies, findes på erhvervsstyrelsens hjemmeside en guide til, hvordan dette kan gøres. Fremgangsmåden er forskellig, alt efter hvilken browser man benytter.

9. Links til tredjeparthjemmesider

 1. Vores hjemmeside, Apps eller e-mail kommunikation, kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider – F.eks. Facebook, Fødevarestyrrelsen, leverandører, etc. Hvis du følger et link til en af disse hjemmesider, bedes du bemærke at de har deres egne persondatapolitikker, og at vi ikke accepterer et eventuelt erstatningsanvar for disse politikker eller de pågældende linkede hjemmesider. Gennemlæs venligst disse tredjeparts hjemmesiders egne politikker, inden du afgiver personoplysninger til dem.

10. Opdateringer til denne persondatapolitik

 1. Vi er til enhver tid berettigede til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Det vil altid fremgå øverst på siden i pkt 1.1, hvornår persondatapolitikken senest er opdateret.
 2. Vi kan opdatere denne persondatapolitik fra tid til anden som reaktion på skiftende juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udviklinger. Når vi opdaterer vores persondatapolitik, vil vi træffe passende foranstaltninger for at informere dig, i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, som vi foretager. Vi vil indhente dit samtykke til eventuelle væsentlige ændringer til persondatapolitik, hvis og hvor dette kræves ved gældende databeskyttelseslove.
 3. Vi opfordrer dig til jævnligt at gennemgå denne side for de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksis.

11. Kontakt oplysninger

 1. Pizza Pizza Denmark A/S er ”dataansvarlig” for de personoplysninger vi indsamler om dig.
 2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på følgende vis:

  Pizza Pizza Denmark A/S
  Københavnsvej 13
  4000 Roskilde
  Danmark

  E-mail: kontakt@dominos.dk
  CVR: 44367238