Domino's i Operation X på Tv2 – læs vores version her

27. September 2018


Kommentar til omtale af Domino’s i medierne

TV 2 sender torsdag aften programmet ”Operation X”, der i denne omgang fokuserer på Domino’s. Som en optakt til aftenens udsendelse har både Ekstra Bladet og TV2.dk valgt at dække historien. I aftenens udsendelse vil det fremgå, at vi fra Domino’s side har valgt ikke at stille op i programmet, da det er vores opfattelse, at TV 2 ikke har ønsket at fremstille sagen objektivt.

Vi bidrager gerne til objektiv journalistik

I Domino’s er vi som udgangspunkt åbne for kritik og stiller gerne op i medierne, men som minimum forlanger vi, at den journalistik, der beskæftiger sig med os, er upartisk og sober. Det har desværre ikke været vores oplevelse i forbindelse med tilblivelsen af TV 2’s program.

I det hele taget har vores dialog og korrespondance med TV 2’s Operation X-hold båret præg af, at de ikke har været åbne over for os omkring deres anklager i programmet. Til gengæld har de forventet, at vi har stået til rådighed for dem uden at vide, hvad de har villet have os til at svare på. Derfor valgte vi i sidste ende at trække os fra at deltage i programmet. Efter nu at have set programmet er det min opfattelse, at det var den rigtige beslutning.

I forbindelse med TV 2’s research og produktion af programmet har de bl.a. tilbudt en mindreårig medarbejder betaling for at fremkomme med beskyldninger og beviser herfor rettet mod Domino’s. Vi mener, at det er i strid med god journalistik at betale kilder for at fremkomme med beskyldninger, da deres motiv for at fremkomme med beskyldninger hermed er tvivlsomt, og vi mener, at det er en ekstra skærpende omstændighed, at den pågældende medarbejder har været mindreårig. Heldigvis har TV 2 valgt ikke at bringe oplysninger eller optagelser med den pågældende medarbejder, der i øvrigt stadig er ansat i Domino’s. Udover tilbud om betaling af kilder har TV 2 deres oplysninger fra medarbejdere, der ikke længere er ansat i Domino’s. Det finder vi også problematisk.

Ingen fødevarerisiko og ingen systematisk omdatering

Fødevarestyrelsen har over for både os og vores brancheorganisation Horesta bekræftet, at der på baggrund af styrelsens meget omfattende kontrolbesøg ikke er konstateret systematisk omdatering sted, som man ellers kan få indtryk af, når man ser TV 2-programmet. Der er heller ikke konstateret sundhedsfare for forbrugerne. Vi vil for fuldstændighedens skyld bemærke, at vi gennem årene – og vi har solgt et syvcifret antal pizzaer i Danmark – ikke har registreret én eneste forbrugerklage om dokumenterbar sundhedsrisiko, hvilket Fødevarestyrelsen efter vores oplysninger heller ikke har.

Når man ser aftenens Operation X, kan man få det billede, at der i Domino’s har fundet systematisk omdatering sted. Vi vil gerne understrege, hvilket vi også har gjort over for TV 2, at omdatering er et klart brud på Domino’s procedurer, som vi ser meget alvorligt på. Det er utvetydigt meldt ud fra centralt hold, at udløbne produkter skal smides ud.

På baggrund af TV 2’s oplysninger har vi desværre måtte konstatere, at der i to af vores forretninger ikke er blevet levet op til vores ellers meget klare krav til datering. Det har vi taget konsekvensen af og har bortvist de to ansvarlige medarbejdere i den konkrete sag, som tv-programmet har belyst.

Opbakning fra Horesta

I Domino’s har vi gennem en årrække haft glade smileys, herunder flere elite-smileys, i vores forretninger. Derfor kom det meget bag på os, at Fødevarestyrelsens særlige rejsehold ved deres kontrolbesøg i juni måned påpegede flere forhold, som vi aldrig tidligere var blevet bedt om at ændre på. Vi havde efter vores opfattelse fulgt gældende forskrifter, og den løbende fødevarekontrol har aldrig tidligere påpeget, at vi burde ændre på vores procedurer. Vi har på baggrund af Fødevarestyrelsens nye anmærkninger omgående ændret på de forhold, som blev påpeget.

Selvom det er vores opfattelse, at aftenens TV 2-program ikke fremstiller forholdene i vores virksomhed objektivt, og selvom vi reelt kun har fået indikationer på fejlagtig omgang med procedurerne i to af vores forretninger, har vi i Domino’s indført følgende nye tiltag:

  • Vi har styrket indsatsen for overholdelse af alle procedurer ved at samle ansvaret centralt og ved at indsætte to inspektører med ansvar for præcis dette i alle vores forretninger.
  • Vi har i samarbejde med Horesta og eksterne fødevareeksperter forbedret sporbarhedsdokumentationen i vores virksomhed.
  • Vi har opdateret holdbarhedsdokumentationen fra vores leverandører.
  • Vi har forbedret vores risikoanalyse.
  • Endelig har vi – og vil også fremadrettet – efteruddannet medarbejdere med henblik på, at de bedre forstår vores procedurer og forstår vigtigheden af at efterleve dem.

I Domino’s bakker vi op om et velfungerende fødevarekontrolsystem. Det er vigtigt, at man som forbruger kan være sikker på, at den mad, man køber, er håndteret ordentligt. Vi får løbende besøg af Fødevarestyrelsen i vores forretninger, og vi har i den sammenhæng en god dialog med Fødevarestyrelsens kontrollanter, og vi har altid fulgt det princip, at hvis de påpeger fejl i vores procedurer eller i vores tekniske udstyr, så får vi det rettet øjeblikkeligt. I denne sag er det vores opfattelse, at Fødevarestyrelsens rejsehold i for høj grad er styret af tilblivelsen af et tv-underholdningsprogram. Det synes vi, ikke er rimeligt.

Katia Østergaard, administrerende direktør hos Horesta, har følgende holdning til Fødevarestyrelsens ageren i denne sag: “Fødevarestyrelsens rejsehold har efter vores opfattelse været urimeligt hårde i behandlingen af Domino’s og sanktioneret virksomheden langt hårdere end vi ser fra den ordinære kontrol. Kontrollen har afdækket forhold, der skal rettes op på, men i halvdelen af kontrolbesøgene har HORESTAs fundet grund til at påklage Rejseholdets sanktioner. Det er uden fortilfælde. Fødevarestyrelsen har skriftligt bekræftet over for os, at der ikke har kunnet findes bevis for, at kæden ser stort på fødevaresikkerhed. Det var den mistanke, der oprindeligt dannede grundlag for Rejseholdets razzia”.

Jeg kan godt forstå, hvis nogle forbrugere efter at have set Operation X’s fremstilling af omdatering i Domino’s bliver både overraskede og forargede. Det blev jeg helt ærligt også selv, da jeg så programmet, men jeg kan forsikre, at programmet på ingen måde tegner et fuldstændigt billede af forholdene i vores forretninger, og at alle vi i Domino’s vil gå rigtig langt for at vise, at vi er en ordentlig virksomhed, der skaber arbejdspladser i hele Danmark, og som først og fremmest leverer lækre pizzaer til fornuftige priser. Det betyder ikke, at vi ikke har begået fejl. Og vi har ikke været dygtige nok til at fange problemerne i de to i programmet omtalte forretninger. Men det har vi taget hånd om nu.

Carsten Falk, adm. direktør, Domino’s Danmark

 


Hvis du er forbruger
og har flere spørgsmål
er du meget velkommen til at
ringe til vores medarbejdere
på telefon 33123456
Hvis du er journalist
kan du kontakte
presse@dominos.dk

Log venligst ind

Der oprettes automatisk en konto, når du laver din første ordre