DOMINO'S WHISTLEBLOWER-ORDNING


 

Domino's Pizza Danmarks whistleblower-ordning giver dig mulighed for at indsende oplysninger om ulovligheder, kritiske forhold eller alvorlige uregelmæssigheder hos Domino's Pizza Danmark. Ordningen kan benyttes af alle ansatte, tidligere ansatte, kommende ansatte, kunder og samarbejdspartnere. Whistleblower-ordningen giver mulighed for, at man fortroligt kan indsende oplysninger om kritisk alvorlige og strafbare forhold til en uvildig whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere.

 

Love Our Brand. Protect Our Brand.

 

Bemærk: Enhver, der bevidst og forsætligt indberetter urigtige oplysninger, kan blive retsforfulgt.

Læs vores whistleblower politik

Her læser du alt om vores whistleblower-politik.

Opret ny indberetning

Du vil blive videresendt til vores samarbejdspartner EQS - Her opretter du din indberetning anonymt og sikkert, og kan følge status på din indberetning.

 


FAQ


Du kan bruge platformen til at indberette enhver form for problematiske forhold, som du har observeret hos Domino's. Dette omfatter for eksempel sikkerhedsrisici, arbejdsforhold osv. Disse omfatter sikkerhedsrisici, arbejdsforhold, uhensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen, manglende HR-dokumenter, seksuel chikane eller diskrimination.

Med whistleblower-systemet kan du anonymt bidrage til efterforskning og korrektion af forseelser hos Domino's. Men hvis du gerne vil anmelde en mulig forbrydelse, kan du stadig gøre det ved at kontakte din lokale politiafdeling på 114.

Teknisk set behøver du ikke tage særlige forholdsregler. Platformen fra vores specialiserede tjenesteudbyder EQS sikrer anonym afsendelse af din indberetning. Sørg dog for ikke at inkludere personlige data i indberetningen, hvis du ønsker at forblive anonym. Om nødvendigt kan beskrivelser eller vedhæftede filer også gøre det muligt at drage direkte eller indirekte konklusioner om din identitet.

Den person, der håndterer din indberetning, vil altid behandle dine data med den største fortrolighed og vil diskutere yderligere skridt med dig, hvis det er muligt.

Domino's Danmark er som en privat virksomhed med mere end 50 ansatte forpligtet til i henhold til et EU-direktiv (EU) 2019/1937 at implementere et whistleblowing-system.

Hvis du ønsker at indsende en ny indberetning, skal du klikke på knappen 'Send indberetning'. Den efterfølgende indberetningingsproces består af følgende to trin.

Først bliver du bedt om at udfylde en formular og tilføje filer, hvis det er nødvendigt. Her kan du frit vælge, om du vil være anonym eller bevidst afsløre din identitet.

For det andet, i det følgende trin, tildeler du dig selv en adgangskode, som du kan bruge til din anonyme postkasse (til at spore beskeden). og du modtager dit besked-id. Husk dit ID og adgangskode, du skal bruge dem senere.

Domino's Danmark er ved lov forpligtet til at undersøge en indberetning. Alle indberetninger foretages via de sikre servere hos EQS og går til den ansvarlige kontaktperson i virksomheden. De beslutter den videre procedure og kontakter dig via Integritets Linjen, hvis der er spørgsmål, eller hvis der er behov for yderligere information. Hvis du ønsker det, vil din anonymitet blive bevaret. Ved konkrete indberetning om mistænkelige aktiviteter, kan specialister tilkaldes og en undersøgelse iværksættes. Vi vil informere dig, så snart undersøgelsen af den indberettede hændelse er afsluttet. Efterforskningen kan tage flere måneder, især i komplekse sager. Af databeskyttelsesmæssige årsager kan vi ikke informere dig om resultatet af undersøgelsen. Såfremt den modtagende enhed mener, at der bør ske nærmere undersøgelse, vil den dokumentere dette og videresende oplysningerne til den ansvarlige enhed i virksomheden.

Giv os 7 arbejdsdage til at svare på din indberetning.

Hvis du ikke har oplyst en e-mailadresse, vil vi bede dig om at tjekke med jævne mellemrum, om du har modtaget svar på din besked i den anonyme postkasse. Du kan også til enhver tid sende tilføjelser til din indberetning via din postkasse.

For at sikre din anonymitet overføres de krypterede data via EQS Groups sikre, uafhængige servere. Når du sender en indberetning eller et spørgsmål via postkassen, forbliver du anonym, medmindre du vælger at afsløre din identitet. Ved anonyme indberetninger anbefaler vi, at du ikke bruger Integritets Linjen fra virksomhedens netværk.

Ved afslutningen af underretningsprocessen vil du modtage et automatisk genereret meddelelses-id og angive dig selv en adgangskode. Med disse loginoplysninger kan du til enhver tid senere logge ind på din personlige postkasse ved at klikke på "Mailbox" og derefter følge instruktionerne. P.O. Box giver dig mulighed for at gå i direkte dialog med sagsbehandlern og samtidig bevare din anonymitet. Muligheden for dialog er meget vigtig, da yderligere information kan være nødvendig for fuldt ud at klarlægge hændelsen.

Når du indsender din indberetning, har du mulighed for bevidst at fjerne din anonymitet. For at gøre det kan du angive dit navn og din e-mailadresse.

Der er som udgangspunkt ingen negative konsekvenser ved at indsender en indberetning. Det, der er vigtigt, er, at du tror eller antager på tidspunktet for indberetningen, at indholdet er sandt, og at du ikke indsender indberetningen med uretmæssig hensigt. Det forventes ikke, at du selv leder efter beviser eller forsøger at opklare hændelsen. Vi vil lave undersøgelsen. Det er derfor muligt, at efterforskningen senere afslører, at der ikke er begået lovovertrædelser. I dette tilfælde behøver du heller ikke frygte negative konsekvenser. En undtagelse herfra er beviseligt bevidst misbrug af indberetningsplatformen, f.eks. hvis du bevidst har anklaget en anden person. Enhver, der bevidst og forsætligt indberetter urigtige oplysninger, kan blive retsforfulgt. Æresfornærmelser som fornærmelse og æreskrænkelse samt falsk mistanke om en anden person eller foregivet en strafbar handling er i sig selv strafbare forhold efter straffelovens §§ 145d, 164 og 185 til 189.

[Straffeloven; LBK nr 1851 af 20/09/2021| Bekendtgørelse af straffeloven; kapitel 27, Freds- og ærekrænkelser]
[LOV nr 2591 af 28/12/2021| Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love]